Opći Uvjeti Za Kupnju - POZITRON PLUS

Opći Uvjeti Za Kupnju

Zadnja izmjena: 31 kolovoza, 2021

Ovi se uvjeti i odredbe (“Ugovor“) primjenjuju na vašu kupnju proizvoda i / ili usluga i podrške (“proizvod“) koje tvrtka Medi Spa d.o.o., Vlade Gotovca 21, HR- 10090 ZAGREB, VAT: HR60341287874, uključujući njene podružnice ili partnerske tvrtke koje zastupaju brand i proizvod, prodaje u Hrvatskoj, Sjedinjenim Državama, EU-u ili bilo kojim drugim zemljama. Davanjem narudžbe za Proizvod prihvaćate i obvezujete se uvjeta i odredbi ovog Ugovora. Ako ste poslali narudžbu, ali ne želite da se podvrgavate ovim uvjetima i odredbama, svoju narudžbu morate odmah otkazati prije nego što uđe u proizvodnju i postane neotkazana.

Pogledajte: Ako kupnju vratite u roku od 21 dana od datuma fakture, vratit ćemo vam kupnju umanjenu za otpremu, rukovanje i do 15% naknade za obnavljanje zaliha. Također možete biti odgovorni za troškove povratne pošiljke natrag do Medi Spa d.o.o.!

Pogledajte: OVAJ UGOVOR ĆE SE PRIMJENITI OSIM AKO (I) IMATE ODVOJEN UGOVOR O KUPOVINI SA Medi Spa d.o.o., U KOJEM ĆE SLUČAJU IZVOĐENI UGOVOR; ILI (II) OSTALI UVJETI I ODREDBE Medi Spa d.o.o. ODNOSE SE NA TRANSAKCIJU.

  1. Ostali dokumenti: Ovaj Ugovor NE MOŽETE mijenjati, dopunjavati ili dopunjavati bilo kojim drugim dokumentom, osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom ugovoru koji ste potpisali i vi i Medi Spa d.o.o.! Ako ne dobijete račun ili potvrdu poštom, e-poštom ili sa svojim proizvodom, podaci o vašoj kupnji mogu se dobiti na ili kontaktiranjem vašeg prodajnog predstavnika.
  2. Uvjeti plaćanja; Narudžbe; Citati; Interes: Uvjeti plaćanja isključivi su po nalogu Medi Spa d.o.o., a osim ako se Medi Spa d.o.o. nije drugačije dogovorilo, Medi Spa d.o.o. mora primiti uplatu prije nego što Medi Spa d.o.o. prihvati narudžbu. Plaćanje proizvoda izvršit će se kreditnom karticom, deviznom doznakom ili nekim drugim unaprijed dogovorenim načinom plaćanja, osim ako Medi Spa d.o.o. ne dogovori kreditne uvjete. Fakture dospijevaju i podmiruju se u roku naznačenom na vašoj fakturi, mjerenom od datuma računa. Medi Spa d.o.o. može dijelove narudžbe fakturirati odvojeno. Medi Spa d.o.o., po vlastitom nahođenju, može otkazati vašu narudžbu. Ako se vi i Medi Spa d.o.o. ne dogovorite za drugačiji popust, standardna cjenovna politika tvrtke Medi Spa d.o.o. Sustavi s markom POZITRON PLUS, koji uključuju i hardver i usluge u jednoj sniženoj cijeni, raspodjeljuju diskontnu cijenu izvan liste koja se primjenjuje na dio usluga u sustavu jednaku ukupnom izračunu postotnog popusta na cijenu s cijenom sustava. Medi Spa d.o.o. nije odgovoran za cijene, tiskarske ili druge pogreške u bilo kojoj ponudi od strane Medi Spa d.o.o. i zadržava pravo otkazati sve narudžbe koje proizlaze iz takvih pogrešaka. Računi se moraju platiti u roku od 30 dana od datuma računa.
  3. Troškovi Poštarine; Porezi; Titula; Rizik Od Gubitka: Dostava, rukovanje i porez dodatni su ako u trenutku prodaje nije navedeno izričito. Vlasništvo nad proizvodima prelazi iz tvrtke Medi Spa d.o.o. na kupca nakon slanja kupcu. Za gubitak ili oštećenje koji nastane tijekom otpreme prijevoznika kojeg je odabrala tvrtka Medi Spa d.o.o. odgovorna je tvrtka Medi Spa d.o.o.! Vaša je odgovornost odgovornost za gubitak ili štetu nastalu tijekom isporuke od strane prijevoznika koji ste odabrali. Morate obavijestiti Medi Spa d.o.o. u roku od 21 dana od datuma fakture ili potvrde ako smatrate da bilo koji dio vaše kupnje nedostaje, nije u redu ili je oštećen. Ako Medi Spa d.o.o. ne dostavite valjanu i ispravnu potvrdu o oslobađanju od poreza koja se odnosi na vašu kupnju Proizvoda i lokaciju isporuke proizvoda, odgovorni ste za prodaju i druge poreze povezane s narudžbom. Datumi dostave i isporuke su samo procjene.

Jamstva

OGRANIČENA JAMSTVA PRIMJENJIVA ZA POZITRON PLUS BRANDIRANE PROIZVODE MOGU SE NAĆI NA ILI U DOKUMENTACIJI Medi Spa d.o.o. KOJA DOSTAVLJA BRANDIRANE PROIZVODE POZITRON PLUS. Medi Spa d.o.o. NE DAJE JAMSTVA ZA PROIZVODE POZITRONOM PLUS MARKE I NE DAJE JAMSTVA NITI ZA SERVIS, SOFTVER, ODRŽAVANJE ILI PODRŠKU ZA PROIZVODE POZITRON PLUS AKO NISU JASNO ISTAKNUTA. TAKVI PROIZVOD, SOFTVER, USLUGE, ODRŽAVANJE ILI PODRŠKU NUDI Medi Spa d.o.o. “KAKVI JESU” I BILO KOJA JAMSTVA ZA TREĆE STRANE, PROIZVODE, SOFTVER, USLUGE, ODRŽAVANJE ILI PODRŠKU OBAVIJESTI IZVORNI PROIZVOĐAČ ILI DOBAVLJAČ, A NE Medi Spa d.o.o.! NEKE DRŽAVE NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJA PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA, TAKO DA OVA OGRANIČENJA MOGU NE VRIJEDITI ZA VAS. Medi Spa d.o.o. NE DAJE IZRIČITA JAMSTVA OSIM ONIH NAVEDENIH U PRIMJENLJIVOM JAMSTVU POZITRON PLUS-MARKE ZA POZITRON PLUS PROIZVODE KOJI SE MOGU NALAZITI NA RAČUNU, PAKIRANJU PROIZVODA ILI PRIZNANICI SA JASNO ISTAKNUTIM JAMSTVOM I GARANCIJOM PROIZVODA. POZITRON PLUS BRANDIRANI PROIZVODI, JAMSTVA I USLUGE UČINKOVITI SU U PLAĆANJU U POTPUNOSTI, A Medi Spa d.o.o. NIJE OBVEZAN POŠTOVATI BILO KOJE JAMSTVO ILI PRUŽATI USLUGE DOK MEDI Spa d.o.o. NE PRIMI UPLATU U CIJELOSTI. Medi Spa LTD MOŽE TRAŽITI OTKAZIVANJE TREĆE STRANE.

Kontaktirajte Nas

Ako imate pitanja o Općim uvjetima, kontaktirajte nas: